Enkel servering før møtestart

11.00-11.10    Velkommen v/ Håkon Haug Laa, fylkesleder Buskerud Bondelag
11.10-11.50    Økologisk økonomi og verdien av karbon i jord v/ Anders Næss, Grønt fagsenter
11.50-12.30    Hytteparadokset v/ Avisa Valders
12.30-12.40    Kort pause/beinstrekk
12.40-13.25    Verdi av utmarksbeite v/ Yngve Rekdal, NIBIO
13.25-14.10    Samarbeid i utmarka -normer og regler v/Bjørn Egil Flø, NIBIO
14.10-14.15    Oppsummering