Laster Arrangementer

Det blir gratis mottak av landbruksplast på Felleskjøpet Modum

Innsamlinga vil foregå hos Felleskjøpet Modum på Nedmarken onsdag 12.05. kl.14.00 – 18.00  (ikke kom før eller etter oppgitt tidspunkt).

 

Modum Bondelag, Modum Bonde og Småbrukarlag, Felleskjøpet Modum og Modum kommune har samarbeidet om å få på plass en innsamlingsordning for landbruksplast i Modum. Modum kommune har bevilget penger til å dekke transport av landbruksplast til godkjent Grønt Punkt mottak hos XO Gjenvinning AS i Lier. Vi håper dette kan bli et fast tilbud hvor det gjennomføres to innsamlingsdager i året, en på våren og en på høsten. Med dette ønsker vi å bidra til å lette innleveringa av landbruksplast i kommunen, og øke bevisstheten rundt håndtering av landbruksavfall.

 

For å få gjennomført en effektiv og god innsamling er vi avhengig av at man følger en køordningen og venter på tur for levering av plastavfallet.  XO Gjenvinning vil være på plass ved mølla med bil med kran slik at avfallet kan lastes raskt over i rett container.  Plastavfallet må derfor være sortert og reint slik at håndteringa går raskt og effektivt unna. Se hvordan plasten bør leveres nedenfor:

 

Plast som kan leveres:

  • Landbruksplast (rundballeplast) kan leveres løst
  • Siloplast, leveres løst
  • Storsekk (PP-sekk) gjødsel/korn/kraftfôr, leveres pakket i hverandre (sekk i sekk)
  • Rundballenett, leveres i storsekk
  • Innerhylser, leveres i storsekk
  • Hardplastkanner med hank kan leveres, dersom de er rengjort, tomme og drypptørre! Kannene kan da leveres uten kork og bunta i sammen med tau gjennom hanken!

Plasten skal være  rein (tømt for rester og uten forurensning/fremmedelementer)!  

 

Vi håper mange benytter seg av tilbudet!

 

For de produsentene som har mye landbruksplast, anbefaler vi at de selv tar kontakt med et renovasjonsfirma for henting av plasten på gården. Da slipper man arbeidet med transporten til Nedmarken og «leveringskø» der. For de med mye plast blir nok dette fort både enklere og rimeligere.

XO Gjenvinning AS kan hente ferdig sortert landbruksplast på gården. Ta direkte kontakt med XO Gjenvinning dersom dette er interessant og få et prisestimat fra dem.

E-post: post@xogjenvinning.no

Tlf.: 916 06 499

 

Bjernæs Renovasjon AS kan også hente rein rundballeplast på gården mot betaling. Kontakt firmaet for prisestimat og nærmere avtale.

E-post: post@bjertnaesrenovasjon.no

Tlf.: 41 62 54 41

Bjertnæs Renovasjon tar også imot rundballeplast  på Enger i åpningstida. Det er kun rundballeplast som kan leveres gratis der, og den skal være rein for rester og forurensning!

 

For mer informasjon om retur ordninga til Grønt Punkt kan du ta en titt her:

https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/landbruk/

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top