Metoder & markedsmuligheter i økologisk grønnsakproduksjon

Sted: Teams Tidspunkt: Kl. 09:45 - 14.45  Påmeldingsfrist: 16.november til: Hanne Prøis Kristiansen, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag+47  990 18 582 Arrangør: Landbruket Økoløft i samarbeid med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag [...]