Buskerud Næringshage AS kan hjelpe deg innen ulike kompetanseområder. Dersom din bedrift etterspør kompetanse ut over dette, bruker vi vårt store nettverk og henviser til eller leier inn eksterne ressurser. Derfor er Næringshagen et smart sted å henvende seg, uansett hvilke problemstillinger du står ovenfor.

I Buskerud Næringshage jobber vi med bedriftsutvikling – praktisk, konkret og resultatorientert. Vi skal være en ressurs for bedrifter som vil lykkes!

Buskerud Næringshage har kontorplass på Grønt Fagsenter Buskerud.

Les mer og finn kontaktpersoner her >