Bærekraft på Grønt Fagsenter Buskerud

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål.

Vi har valgt å løfte frem seks bærekraftsmål som er særlig relevante for vårt arbeid. Vår Visjon er: “Samarbeid, kretsløp og god jordhelse for bærekraftig samfunnsutvikling” og er forankret i bærekraftsmålene. Grønt Fagsenter Buskerud jobber daglig med bærekraft i praksis gjennom forskning og prosjekter i landbruket. Vi jobber for en god jordhelse som skal gi bærekraftig samfunnsutvikling. En god jordhelse binder mer karbon i jorda, slik at den ikke skal omdannes til CO2 som forsvinner i atmosfæren og skaper klimaendringer.