Webinar: Jordhelse – betydning av mangfold i enga

I «gamle dager» visste de at samdyrking og mangfold økte sikkerheten i avlingene. Interessante forsøksresultater storskala forsøk fra Tyskland og USA gir oss ny kunnskap om viktigheten av artsmangfold i [...]

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top