Hvordan planlegge vekstsesongen med hensyn til klima og lommeboka

Kommunehuset i Prestfoss Borgestubakken 2,Prestfoss

Velkommen til Prestfoss, kommunestyresalen torsdag 17. mars kl.19.00 – 21.30  tema HVORDAN PLANLEGGE VEKSTSESONGEN MED HENSYN TIL KLIMA OG LOMMEBOKA   Ingen påmelding på forhånd. Fra Kl.18.30 servering av kaffe/te [...]

Vekstskifteseminar

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

I regi av Landbruksprosjektet i Midt-Buskerud «Lokal inspirasjon til smart utvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad» inviterer vi til: VEKSTSKIFTESEMINAR. Kan bedre vekstskifte øke produksjonen?Vi ser på utfordinger og muligheter [...]

Seminar: Gjødsling til korn og oljevekster

Auditoriet på Buskerud videregående skole Buskerudveien 134,Åmot

Grønt Fagsenter og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells inviterer til seminar: ØKTE GJØDSELKOSTNADER Hvordan kan vi tilpasse oss endrede forutsetninger? Vi ser på utfordringer og muligheter Forutsetningene før årets vekstsesong, med økte [...]

Kom i gang med egen kompost!

Tuppeskogvegen 145, 3550 Gol Tuppeskogvegen 145,Gol

Bli med på et praktisk minikurs der du får være med på å lage kompost sammen med den erfarne kompostentusiasten, Kjell Borge. Du får med deg oppskriften hjem, samt en [...]

$200

Webinar: Klimasmart skogbruk

Tilbud om webinar til skogeiere i skogregion 3 Tidspunkt: Tirsdag 26. april kl 18.00 - 20.00 Sted: Teams  (digitalt)   Innhold:  Smart bruk av skogfond Tiltak med direkte og indirekte [...]

Hvorfor og hvordan måler man regenerativt landbruk?

Teams

Et regenerativt landbruk er et landbruk som fremmer biologisk liv og aktivitet i jordsmonnet. EOV er en praktisk feltmetodikk for å vurdere i hvilken grad en landbruksproduksjon er regenerativ eller [...]

Næringsfrokost og temadag på Grønt Fagsenter

Auditoriet på Buskerud landbruksskole Buskerudveien 134,Åmot

Grønt Fagsenter og Modum Næringsforening inviterer til: NÆRINGSFROKOST OG TEMADAG PÅ GRØNT FAGSENTER BUSKERUD Grønt skifte, bærekraft, krig i Europa, fare for matmangel og mål om økt nasjonal sjølforsyning er [...]

Åpent fjøs på Buskerud videregående skole

Buskerud videregående skole (landbruksskolen Buskerudveien 134, Åmot

Buskerud videregående skole inviterer sammen med Felleskjøpet, TINE og Nortura til Åpent fjøs og visning av ny driftsbygning. Næringen, skoler og de som bor i nærområdet er alle velkomne til [...]

Jordlufting med piggrulle

Sjausetvegen 11, gol Sjausetvegen 11,Gol

Piggrulle er et redskap som brukes for å løse opp jordpakka områder og perforere overflaten. Dette gir bedre utveksling av luft og infiltrasjon av vann, og grasplantene får større mulighet [...]

Go to Top