Skog og Markedsnytt

Webinar for andelseiere Se nettsidene Viken Skog; Webinar for andelseiere - Skog og Marked for påmelding! Tema: Siste nytt om tømmermarked og annen fagkompetanse som lønner seg!

Gratis

Markvandring på Nedre Skinnes gård

Velkommen til markvandring på Nedre Skinnes gård ved Norefjell hos inspirasjonsbonde Kristoffer Svalastog Skinnes. Det er allsidig gårdsdrift på Nedre Skinnes, med blant annet korn. Markvandringen har fokus på erfaringene [...]

Presisjonslandbruk

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Årets Jordnært vil ha presisjonslandbruk som tema. Temaet blir stadig mer aktuelt, og flere gårdbrukere tar i bruk de nye løsninger som kommer på markedet. Dette kan bidra til økt [...]

Gratis

Markvandring: gården som økosystem

Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss

Vi besøker Evig grønne enger på Ask, hvor Mari Sandsund og Anders Lerberg Kopstad driver landbruk med mål om å optimalisere økosystemhelse gjennom produksjon av ren, trygg og smakelig mat. [...]

Kr200

Verdien av å investere i levende matjord

Teams

Foredrag med en av verdens fremste eksperter innen jordbiologi og jordhelse! Vi har gleden av å invitere til webinar med Dr. Elaine Ingham 27. september. Program Introduksjon av jordens næringsnettverk [...]

AVLYST! Demonstrasjon og test av fossilfrie maskiner og redskaper

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Velkommen til demonstrasjon og test av fossilfrie maskiner og redskaper Målgruppe: Bønder og andre landbruksinteresserte, kommuner og næringsliv. Vi inviterer til demonstrasjon av nye fossilfrie teknikker og metoder på Buskerud [...]

Gratis

Kurs i mikroskopiering

Buskerud videregående skole (landbruksskolen Buskerudveien 134, Åmot

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangerer i samarbeid med Grønt Fagsenter et kurs i mikroskopiering for å lære mer om mikrolivet i jorda. Mikroskopiering er en fin metode for å vurdere [...]

Framtidas dyrehold!

Auditoriet på Buskerud landbruksskole Buskerudveien 134,Åmot

Hvilke utfordringer står vi ovenfor i dagens husdyrhold og hvordan kan framtidas dyrehold se ut der god dyrevelferd står sterkt? Vi prøver å svare på disse spørsmålene sammen med forskere, [...]

Nettverkssamling om lokalmat

Hjem Om kurset Kontakt Kurskalender Påmeldingsfrist 18. oktober Både for deg som er lokalmatprodusent og deg som jobber i restaurant, institusjonskjøkken eller kantine! For å få mer lokalmat på menyen [...]

Lokalmat på menyen i storkjøkken

Collettbygget, Buskerud vgs. Buskerudveien 134, Åmot

Velkommen til en inspirerende nettverkssamling om lokalmat!  Sted: Collettbygget, Buskerud vgs. Buskerudveien 134, Åmot, Modum  Ny tid: Mandag 25. oktober kl. 9.00 – 15.30  Ei samling for deg som er [...]

Go to Top