Verdien av å investere i levende matjord

Teams

Foredrag med en av verdens fremste eksperter innen jordbiologi og jordhelse! Vi har gleden av å invitere til webinar med Dr. Elaine Ingham 27. september. Program Introduksjon av jordens næringsnettverk [...]

AVLYST! Demonstrasjon og test av fossilfrie maskiner og redskaper

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Velkommen til demonstrasjon og test av fossilfrie maskiner og redskaper Målgruppe: Bønder og andre landbruksinteresserte, kommuner og næringsliv. Vi inviterer til demonstrasjon av nye fossilfrie teknikker og metoder på Buskerud [...]

Gratis

Kurs i mikroskopiering

Buskerud videregående skole (landbruksskolen Buskerudveien 134, Åmot

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangerer i samarbeid med Grønt Fagsenter et kurs i mikroskopiering for å lære mer om mikrolivet i jorda. Mikroskopiering er en fin metode for å vurdere [...]

Framtidas dyrehold!

Auditoriet på Buskerud landbruksskole Buskerudveien 134,Åmot

Hvilke utfordringer står vi ovenfor i dagens husdyrhold og hvordan kan framtidas dyrehold se ut der god dyrevelferd står sterkt? Vi prøver å svare på disse spørsmålene sammen med forskere, [...]

Nettverkssamling om lokalmat

Hjem Om kurset Kontakt Kurskalender Påmeldingsfrist 18. oktober Både for deg som er lokalmatprodusent og deg som jobber i restaurant, institusjonskjøkken eller kantine! For å få mer lokalmat på menyen [...]

Lokalmat på menyen i storkjøkken

Collettbygget, Buskerud vgs. Buskerudveien 134, Åmot

Velkommen til en inspirerende nettverkssamling om lokalmat!  Sted: Collettbygget, Buskerud vgs. Buskerudveien 134, Åmot, Modum  Ny tid: Mandag 25. oktober kl. 9.00 – 15.30  Ei samling for deg som er [...]

Stormøte om matvareberedskap og beredskapslagring av korn

Sundvollen hotell Dronningveien 2,Krokkleiva

Mandag 14. mars kl. 18:00-21.00 inviterer Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag til stormøte på Sundvolden hotell om sjølforsyning, matberedskap og beredskapslagring av korn. I lys av den internasjonale situasjonen er [...]

Bruk av tre i landbruket

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Klimasats jord- og skog ønsker velkommen til ny samling i Ringeriksregionen sitt klimaprosjekt for landbruksnæringa. Tema: Ombruk av tre og tre som bygningsmateriale i landbruket Tidspunkt: Tirsdag 15.mars fra klokken [...]

Go to Top