Presisjonslandbruk

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Årets Jordnært vil ha presisjonslandbruk som tema. Temaet blir stadig mer aktuelt, og flere gårdbrukere tar i bruk de nye løsninger som kommer på markedet. Dette kan bidra til økt [...]

Gratis

Webinar: Regenerativt landbruk – veivalg mot et styrket landbruk

Teams

Regenerativt landbruk - veivalg mot et styrket landbruk Et regenerativt landbruk er et landbruk som fremmer biologisk liv og aktivitet i jordsmonnet. Helhetlig forvaltning (Holisitc Management) er et driftsplanleggingsverktøy, og [...]

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top