5-års jubileum Grønt Fagsenter Buskerud

’12. mars 2018 ble Grønt Fagsenter Buskerud offisielt åpnet og har dermed 5-års jubileum 12. mars. Dette markerte vi ved å invitere de som var involvert i etablering og oppstart av fagsenteret, de som har vært aktive i de fem årene og de som er en del av Grønt Fagsenter i dag, til en hyggelig 5 års-markering!