Flere opplysninger kommer etterhvert, hold av kvelden!

Håper det er mulig med et fysisk møte!