Sted: Teams
Tidspunkt: Kl. 09:45 – 14.45 


Påmeldingsfrist: 16.november til: Hanne Prøis Kristiansen, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag+47  990 18 582
Arrangør: Landbruket Økoløft i samarbeid med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Økologisk Buskerud

E-post: Hanne Prøis Kristiansen; hanne@smabrukarlaget.no

Vurderer du å legge om til , starte med eller lære med om økologisk grønnsakproduksjon. Da er dette møte for deg!   

Grønnsaksmøtet som skulle arrangeres på Portåsen neste uke blir digitalt. Her er oppdatert info i programmet her og her (Fb).